Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în limba română și limba engleză și va fi încărcat folosind formularul online sub forma de document Word. (.doc sau .docx)

Rezumatele selectate vor fi publicate în volumul de rezumate sub ISBN

Structura rezumatelor:

Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Rezumatele vor fi trimise exclusiv online până la 01.04.2019!

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de partcipare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!

IMPORTANT! Rezumatele vor fi evaluate de către Comitetul Științific, iar notificare de acceptare va fi trimisă prin e-mail până la data de 22 aprilie 2019. Comitetul Științific își asumă decizia de încadrare a lucrării la prezentări orale sau postere. 
 

Ghid de pregătire a prezentărilor:

Instrucțiuni pentru prezentările orale

Prezentările orale vor fi susținute în română sau engleză, cu slide-urile power point (suportul vizual) obligatoriu în limba engleză sau română.

Prezentarea rămâne proprietatea autorului și nu va fi folosită fără permisiunea acestuia. 

Vă recomandăm să predați lucrarea dumneavoastră cu cel puțin 2 ore înainte de prezentare direct în sala alocată în pauzele de cafea sau prânz.

Specificații tehnice: 

Instrucțiuni pentru prezentările de tip e-poster

Prezentările de tip e-poster vor fi realizate în format PowerPoint (.ppt, .pptx)

Suporturile electronice pe care vor fi prezentate e-posterele vor avea suport ratio setat la 16:9 (PORTRAIT). Fișierele vor avea o mărime maximă de 20mb / e-Poster și nu vor depăși 1 slide/e-Poster. Descarcare Template Power Point

E-Posterele vor rula pe toată durata conferinței pe suporturi electronice în zona corespunzătoare. Acestea nu vor trebui prezentate de către autori, prezența autorilor este recomandată totuși în zona de e-Postere în sesiunea corespunzătoare. Comisia de Evaluare va acorda premii pentru cele mai bune postere. 

Posterele în format electronic vor fi trimise până pe data de 20 mai 2019 la adresa orl2019@pproevents.com